a group of people united or at least characterised by a common interest

listen to the pronunciation of a group of people united or at least characterised by a common interest
İngilizce - Türkçe

a group of people united or at least characterised by a common interest teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crowd
{f} toplan

Bir kalabalık olay yerinde toplandı. - A crowd gathered at the scene.

Yangını görmek için bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered to see the fire.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Muazzam bir insan kalabalığı bekledi. - A huge crowd of people waited.

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Newport gibi, deniz kenarındaki tatil köyleri yaz aylarında çok kalabalıktır. - Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

Kalabalıkta birinin adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name in the crowd.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
İngilizce - İngilizce
crowd

That obscure author's fans were a nerdy crowd which hardly ever interacted before the Internet age.

a group of people united or at least characterised by a common interest