a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

listen to the pronunciation of a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person
İngilizce - Türkçe

a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clumsy
{s} hantal

Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu. - When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches.

Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir. - Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water.

clumsy
çolpa
clumsy
görgüsüz
clumsy
kullanışsız
clumsy
sakar

Sakar adam onun sıra dışı yeteneğini kıskandı. - The clumsy man envied her unusual talent.

Tom çok sakar bir adam. - Tom is a very clumsy guy.

clumsy
biçimsiz
clumsy
beceriksiz

O elleriyle beceriksizdir - He is clumsy with his hands.

Tom kesinlikle beceriksiz. - Tom certainly is clumsy.

clumsy
{s} acemi
clumsy
clumsily hantalca
clumsy
clumsiness hantallık
clumsy
{s} sarsak
clumsy
{s} hödük
İngilizce - İngilizce
clumsy
a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

  Heceleme

  a eu·phe·mism for a downs syn·drome or si·mi·lar·ly dis·a·bled per·son

  Türkçe nasıl söylenir

  ı yufımîzım fôr ı daunz sîndrōm ır sîmılırli dîseybıld pırsın

  Telaffuz

  /ə ˈyo͞ofəˌməzəm ˈfôr ə ˈdounz ˈsənˌdrōm ər ˈsəmələrlē dəsˈābəld ˈpərsən/ /ə ˈjuːfəˌmɪzəm ˈfɔːr ə ˈdaʊnz ˈsɪnˌdroʊm ɜr ˈsɪməlɜrliː dɪsˈeɪbəld ˈpɜrsən/

  Günün kelimesi

  arcadian