hantal

listen to the pronunciation of hantal
Türkçe - İngilizce
ungainly

Very tall people can often be ungainly. - Çok uzun boylu insanlar genellikle hantal olabiliyor.

bulky
unwieldy
awkward

The movements of this robot are awkward. - Bu robotun hareketleri hantaldır.

I felt awkward around them. - Ben onların çevresinde hantal hissettim.

loutish
cumbersome

Government red tape has made the process very cumbersome and hard to understand. - Devlet bürokrasisi, süreci çok hantal ve anlaşılması güç bir duruma soktu.

lubber
plodding
rude
Yahoo
soggy
stodgy
elephantine
sesquipedalian
hulky
hulking
clumsy

When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches. - Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu.

Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water. - Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir.

lumpish
ungraceful
clumsy, awkward, klutzy
gross
lumbering
unnecessarily large, unwieldy, bulky, huge, coarsely made
chubby
ponderous

Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water. - Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir.

clumsy, gross, coarse, awkward; cumbersome, awkward, bulky; lowcoach, slowpoke
cumbrous
clunky
securely
blundering
bovine
gawky
slowcoach
slob
inexpert
lumber
hulk
lubberly
lubberlike
hantal hantal yürümek
lump along
hantal hantal yürümek
lumber
hantal hantal yürümek
lumber along
hantal herif
swabber
hantal kimse
clodhopper
hantal tip
klutz
hantal tip
lout
iri ve hantal tip
hulk
Şişman ve hantal bir kukla
Punch
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kaba, büyük ve ağır
Kocaman, iri, kaba
Kocaman, iri, kaba: "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı."- A. H. Tanpınar. İşi, davranışları kaba ve yavaş: "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi."- A. İlhan
İşi, davranışları kaba ve yavaş
hantal