hantal

listen to the pronunciation of hantal
Türkçe - İngilizce
ungainly

Very tall people can often be ungainly. - Çok uzun boylu insanlar genellikle hantal olabiliyor.

bulky
unwieldy
awkward

The movements of this robot are awkward. - Bu robotun hareketleri hantaldır.

He is awkward in his movements. - O hareketlerinde hantaldır.

loutish
cumbersome

Government red tape has made the process very cumbersome and hard to understand. - Devlet bürokrasisi, süreci çok hantal ve anlaşılması güç bir duruma soktu.

soggy
lumbering
plodding
lubber
rude
cumbrous
Yahoo
ponderous

Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water. - Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir.

chubby
unnecessarily large, unwieldy, bulky, huge, coarsely made
clumsy, gross, coarse, awkward; cumbersome, awkward, bulky; lowcoach, slowpoke
gross
elephantine
ungraceful
lumpish
clumsy

Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water. - Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir.

When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches. - Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu.

hulking
hulky
stodgy
clumsy, awkward, klutzy
sesquipedalian
clunky
blundering
securely
inexpert
slob
slowcoach
gawky
bovine
lumber
hulk
lubberlike
lubberly
hantal hantal yürümek
lump along
hantal hantal yürümek
lumber
hantal hantal yürümek
lumber along
hantal herif
swabber
hantal kimse
clodhopper
hantal tip
klutz
hantal tip
lout
iri ve hantal tip
hulk
Şişman ve hantal bir kukla
Punch
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kaba, büyük ve ağır
Kocaman, iri, kaba
Kocaman, iri, kaba: "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı."- A. H. Tanpınar. İşi, davranışları kaba ve yavaş: "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi."- A. İlhan
İşi, davranışları kaba ve yavaş
hantal