a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

listen to the pronunciation of a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person
Englisch - Türkisch

Definition von a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person im Englisch Türkisch wörterbuch

clumsy
{s} hantal

Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir. - Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water.

Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu. - When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches.

clumsy
çolpa
clumsy
görgüsüz
clumsy
kullanışsız
clumsy
sakar

Sen gerçekten sakarsın. - You're really clumsy.

Sakar adam onun sıra dışı yeteneğini kıskandı. - The clumsy man envied her unusual talent.

clumsy
biçimsiz
clumsy
beceriksiz

Tom kesinlikle beceriksiz. - Tom certainly is clumsy.

Tom son derece beceriksiz. - Tom is extremely clumsy.

clumsy
{s} acemi
clumsy
clumsily hantalca
clumsy
clumsiness hantallık
clumsy
{s} sarsak
clumsy
{s} hödük
Englisch - Englisch
clumsy
a euphemism for a downs syndrome or similarly disabled person

  Silbentrennung

  a eu·phe·mism for a downs syn·drome or si·mi·lar·ly dis·a·bled per·son

  Türkische aussprache

  ı yufımîzım fôr ı daunz sîndrōm ır sîmılırli dîseybıld pırsın

  Aussprache

  /ə ˈyo͞ofəˌməzəm ˈfôr ə ˈdounz ˈsənˌdrōm ər ˈsəmələrlē dəsˈābəld ˈpərsən/ /ə ˈjuːfəˌmɪzəm ˈfɔːr ə ˈdaʊnz ˈsɪnˌdroʊm ɜr ˈsɪməlɜrliː dɪsˈeɪbəld ˈpɜrsən/

  Wort des Tages

  testy
Favoriten