a device in a loom, to maintain tension on the warp in pacing the web

listen to the pronunciation of a device in a loom, to maintain tension on the warp in pacing the web
İngilizce - Türkçe

a device in a loom, to maintain tension on the warp in pacing the web teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pace
{i} (yürürken atılan) adım
pace
adim atmak
pace
arşınlamak
pace
yürürken atılan adım
pace
koşu ya da yürüyüş hızını belirlemek
pace
adımlamak
pace
yürüyüş sürati
pace
hatve
pace
(isim) adım, yürüyüş, uygun adım yürüyüş, hız
pace
{i} hız

Tom işleri kendi hızınızda yapar. - Tom does things at his own pace.

Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir. - I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely.

pace
(fiil) adımlamak, yürümek, volta atmak, düzene sokmak, hızını ayarlamak, rahvan gitmek
pace
{f} bir

Benim bir kalp pilim var. - I've got a pacemaker.

Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir. - I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely.

pace
{i} uygun adım yürüyüş
pace
{f} hızını ayarlamak
pace
bir a dımda katedilen mesafe
pace
{f} düzene sokmak
pace
put one through his paces bir kimsenin kabiliyetini denemek
pace
set the için pace yarış veya yürüyüşte sürati tayin etmek
pace
{f} adımla

Karanlık olmaya başladığında, ben adımlarımı hızlandırdım. - When it started to get dark, I quickened my pace.

pace
(Askeri) (GROUND FORCES) YÜRÜYÜŞ HIZI (KARA KUVVETLERİ): Kara Kuvvetlerinde, önceden belirtilmiş ortalama yürüyüş hızını düzenleyen bir kol veya unsurun hızı
İngilizce - İngilizce
pace
a device in a loom, to maintain tension on the warp in pacing the web