we are in the deuce of a mess

listen to the pronunciation of we are in the deuce of a mess
İngilizce - Türkçe
ayıkla pirincin taşını
we are in the deuce of a mess

    Türkçe nasıl söylenir

    wi ır în dhi dus ıv ı mes

    Telaffuz

    /ˈwē ər ən ᴛʜē ˈdo͞os əv ə ˈmes/ /ˈwiː ɜr ɪn ðiː ˈduːs əv ə ˈmɛs/