a connecting shape

listen to the pronunciation of a connecting shape
İngilizce - Türkçe

a connecting shape teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

connection
bağ

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

O, babasının bağlantıları sayesinde işi aldı. - He got the job by virtue of his father's connections.

connection
{i} ilişki

Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı. - The police arrested a suspect in connection with the robbery.

Mary'nin doğa ile güçlü bir ilişkisi vardır. - Mary has a strong connection with nature.

connection
{i} bağıntı
connection
arkadaş
connection
mensubiyet
connection
tanıdık
connection
birleştirme
connection
(Dilbilim) bağımlılık
connection
müşteri
connection
{i} yakın

Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı. - Sami had very close connections to the crimes.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

connection
{i} aktarma
connection
{i} alışveriş
connection
{i} yakınlık
connection
{i} bağlama, birleştirme
connection
{i} dost
connection
bağlantı, bilgisayar ile bir bilgisayar ya da aygıtın ilişki kurması
connection
{i} ilgi

Tom'un öldürülmesiyle ilgili olarak iki adam tutuklandı. - Two men have been arrested in connection with Tom's murder.

Konuyla hiçbir ilgim yok. - I have no connection the matter.

İngilizce - İngilizce
connection
connexion
link
A shape
figure
a connecting shape