a compass, length, degree, execution

listen to the pronunciation of a compass, length, degree, execution
İngilizce - Türkçe

a compass, length, degree, execution teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

extent
müsadere
extent
(Nükleer Bilimler) büyüklük
extent
{i} kapsam
extent
{i} uzunluk
extent
{i} ölçü

Bir ölçüde Psikoloji öğrenimi yaptım. - I have studied Psychology to some extent.

Bir ölçüde söylediklerine katılıyorum. - I agree with what you say to some extent.

extent
uzam
extent
kaplam
extent
to the full extent of his power elinden geldiği kadar
extent
boy

Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir. - It is important to recognize the extent of one's ignorance.

Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı. - Layla's letters revealed the extent of her racism.

extent
alan
extent
derece

Belirli bir dereceye kadar Fransızcayı anlayabilirim. - I can understand French to a certain extent.

Bir dereceye kadar seninle aynı fikirdeyim. - To some extent I agree with you.

extent
miktar

Söylediğini bir miktar kabul ediyorum. - I accept what you say to some extent.

extent
saha
extent
uzanma
extent
to a great extent büyük çapta
extent
musadere emirnamesi
extent
(isim) uzunluk, genişlik, yükseklik, alan, boyut, kapsam, derece, ölçü
İngilizce - İngilizce
{n} extent
a compass, length, degree, execution