a beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float

listen to the pronunciation of a beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float
İngilizce - Türkçe

a beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shake
{i} titreme

Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı. - Tom's right hand began to shake uncontrollably.

Benim bütün vücudum titremeye başladı. - My whole body began to shake.

shake
{f} silkelemek
shake
{i} deprem

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

shake
ihtizaz
shake
sallanış
shake
ırgalamak
shake
(el) sıkışmak
shake
silkmek
shake
sarsılmak
shake
saniye
shake
salla(mak)
shake
{i} (başı/yumruğu) sallama
shake
{i} sallama

Tom bir protein sallaması içti. - Tom drank a protein shake.

shake
{f} titretmek
shake
{i} serpme
shake
{i} titretme
shake
(Tıp) Sarsmak, sallamak
shake
{i} milk shake
shake
(isim) sallama, titreme, titretme, sarsma, sarsıntı, deprem, sesi titretme, çatlak (kereste), yarık, çalkalanmış şey, milk shake
shake
{i} çalkalanmış şey
İngilizce - İngilizce
shake
a beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float