a bad mood

listen to the pronunciation of a bad mood
İngilizce - Türkçe

a bad mood teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mood
atmosfer
mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

Gerçekten de havamda değilim. - I'm in a really bad mood.

bad mood
kötü bir ruh
mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
hal

Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi. - Tom was tired and in a bad mood.

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
İngilizce - İngilizce
mood

I wonder whether Tom is in a bad mood. - I wonder whether or not Tom is in a bad mood.

Judging from his expression, he's in a bad mood. - Judging from his expression, he is in a bad mood.

A mood
humour
bad mood
bad attitude, poor emotional condition
bad mood
ill-humor
a bad mood

  Türkçe nasıl söylenir

  ı bäd mud

  Telaffuz

  /ə ˈbad ˈmo͞od/ /ə ˈbæd ˈmuːd/

  Videolar

  ... of California in a very bad mood.  This is the Terminator robot.  And how did the Terminator ...

  Günün kelimesi

  duodenum