ill-humor

listen to the pronunciation of ill-humor
İngilizce - Türkçe
ters huy
aksi mizaç
bad mood
kötü bir ruh
ill-humour
kötü espri
bad temper
hırçınlık

Gülmek hırçınlık için en etkili bir panzehirdir. - Laughing is the most effective antidote to bad temper.

bad temper
huysuzluk
ill-humour
huysuz mizaç
ill-humor