aşılama

listen to the pronunciation of aşılama
Türkçe - İngilizce
{i} vaccination
{i} inoculation
fertilization
inculcation
instillation
breeding; impregnation
prov. cooling or warming (a beverage) by adding a liquid to it
immunization; grafting
of or related to vaccination
prov. beverage that has been cooled or warmed by a liquid's having been added to it
prov. drink made by blending two beverages
infusion
implantation
prov. (beverage) that has been cooled or warmed by a liquid's having been added to it
grafted (plant)
instillment
instilment
vaccinal
prov. cool beverage
prov. cooling (a beverage)
impregnation
newly grafted (tree)
prov. (beverage) that has had another beverage added to it
infection, spreading of an infection
vaccination, inoculation
prov. mixing (one thing) with (another)
grafting, budding
fertilize
(Tarım) budding
{i} immunization
inspiration
{i} grafting
inoculate
indoctrination
aşılamak
{f} inoculate
aşılamak
{f} vaccinate
aşılama oranı
vaccination rate
aşılama oranı
rate of vaccination
aşılamak
imbue
aşılamak
infuse into
aşılamak
immunize

It is important to immunize children against polio. - Çocuk felcine karşı çocukları aşılamak önemlidir.

aşılamak
{f} suggest
fikir aşılama
instillation
aşılamak
infuse
aşılamak
breathe
aşılamak
engraft
aşılamak
inculcate
aşılamak
fertilize
aşılamak
implant
aşılamak
graft
aşılamak
indoctrinate
fikir aşılama
ideas vaccination
aktif aşılama
(Tıp) active vaccination
aşılamak
{f} envenom
aşılamak
(Fiili Deyim ) inoculate against
aşılamak
instil
aşılamak
{f} instill
aşılamak
{f} impregnate
aşılamak
{f} transfuse
aşılamak
pass on an ilness
aşılamak
{f} ingraft
aşılamak
{f} bud
aşılamak
instill; pass on an ilness
aşılamak
infect
aşılamak
to graft, bud (a graft) on to (a stock)
aşılamak
prov. to cool or warm (a beverage) by adding a liquid to it
aşılamak
to vaccinate, inoculate
aşılamak
prov. to mix (one thing) with (another)
aşılamak
to breed (animals); to impregnate (a female animal)
aşılamak
{f} inspire
aşılamak
prov. to cool (a beverage)
aşılamak
to vaccinate, to inoculate; to graft; to instil, to instill , to indoctrinate
aşılamak
to inculcate, instill (ideas) (in)
aşılamak
to infect (someone) (with)
aşılamak
immunize; graft
stres aşılama eğitimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) stress inoculation training
Türkçe - Türkçe
Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah
Aşılamak işi
Yeni aşılanmış ağaç
Aşılanmış (ağaç)
Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma
Bu yolla elde edilmiş
telkin
ilkah
Aşılamak
ilkah etmek
Aşılamak
telkin etmek
aşılamak
Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek
aşılamak
Başkasına hastalık geçirmek
aşılamak
Organizmada bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
aşılamak
Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek
aşılamak
Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
aşılamak
Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak
aşılama