birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek

listen to the pronunciation of birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek
Türkçe - Türkçe
aşılamak
birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek

    Heceleme

    bir·ta·kım dü·şün·ce ve·ya duy·gu·la·rı baş·ka·sı·na be·nim·set·mek, tel·kin et·mek, et·ki·le·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    blimp