breeding; impregnation

listen to the pronunciation of breeding; impregnation
İngilizce - Türkçe
aşılama
breeding; impregnation