öngörülü

listen to the pronunciation of öngörülü
Türkçe - İngilizce
prudent, far-sighted, far-seeing
foresighted, prescient
{s} visionary
prudent
prescient
öngörü
foresight
öngörü
prediction

Strange to say, his prediction has come true. - Ne tuhaf, onun öngörüsü gerçekleşti.

His prediction has come true. - Onun öngörüsü gerçekleşti.

öngörü
providence
öngörü
projection
öngörü
(Ticaret) forecast
öngörü
(Ticaret) proforma
öngörü
anticipation
öngörü
(Politika, Siyaset) perspective
öngörü
sagacity
öngörü
prevision
öngörü
circumspection
öngörü
prudence
öngörü
{i} prescience
öngörü
{i} vision
öngörü
foresight, prescience
öngörü
foresight, prudence, forethought
öngörü
{i} calculation
Türkçe - Türkçe
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
durendiş
öngörü
Bir işin ileride nasıl olacağını sezinleyip ona göre davranma
öngörü
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
öngörülü