educationist

listen to the pronunciation of educationist
İngilizce - Türkçe
öğretim/ eğitim uzmanı
öğretmen
eğitmen
{i} eğitimci
eğitim uzmanı
educationalist
{i} eğitimci
educationalist
{i} eğitmen
İngilizce - İngilizce
educationist