çabayla

listen to the pronunciation of çabayla
Türkçe - İngilizce
with an effort
çaba
effort

I'm sure your efforts will result in success. - Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim.

The efforts brought about no effect. - Çabalar sonuç getirmedi.

çaba
{i} attempt

All our attempts were in vain. - Tüm çabalarımız boşunaydı.

We're attempting to correct the problem. - Sorunu düzeltmeye çabalıyoruz.

çaba
{i} endeavor

All his endeavors proved unsuccessful. - Onun bütün çabaları başarısız oldu.

I endeavored to do my duty. - Görevimi yapmak için çaba harcadım.

çaba
{i} industry
çaba
{i} heave
çaba
mettle
çaba
exert

She exerted herself to pass the examination. - O, sınavı geçmek için çok çabaladı.

çaba
scaffolding
çaba
glow
çaba
zeal
çaba
struggle

She struggled to get up. - O kalkmak için çabaladı.

Tom struggled to express how he felt. - Tom nasıl hissettiğini ifade etmek için çabaladı.

çaba
bootstraps
çaba
ginger
çaba
ardour
çaba
exertion
çaba
spurt
çaba
strain
çaba
stroke
çaba
making effort
çaba
in effort
çaba
{i} try

I'm not very social, but I try to make an effort. - Ben çok sosyal değilim, ama bir çaba sarfetmeye çalışıyorum.

As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person. - Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum.

çaba
{i} endeavour
çaba
{i} strenuousness
çaba
{i} zip
çaba
{i} nerve
çaba
{i} diligence
çaba
{i} push
çaba
{i} working
çaba
effort, endeavour, exertion, striving, struggle
çaba
(Hukuk) effort, endeavour
çaba
endeavour [Brit.]
Türkçe - Türkçe

çabayla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ÇABA
(Osmanlı Dönemi) Cehd. Gayret, herhangi bir işi yapmak için harcanan güç
çaba
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht: "Yoksa başlı başına zafer, boşuna bir çaba olur."- F. R. Atay
çaba
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht
çaba
Bahşiş
çaba
Düğünlerde çalgıcının para toplaması
çabayla