çünki̇

listen to the pronunciation of çünki̇
Türkçe - İngilizce

çünki̇ teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

çünkü
because

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha?

I decided to be happy because it's good for my health. - Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi.

çünki
because
çünkü
since

It exists, but since it's taboo and nobody talks about it, there's no need to give it a name. - O var, ama bu tabudur ve kimse bahsetmek istemez, çünkü ona bir isim vermeye gerek yoktur.

The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects. - Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır.

çünkü
for

Because I studied for a long time yesterday. - Çünkü dün uzun bir süre çalıştım.

We had to sell the building because for years we operated it in the red. - Biz binayı satmak zorunda kaldık çünkü onu zararda işlettik.

çünkü
just because

He lost his position just because he refused to tell a lie. - Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı.

çünkü
by reason of
çünkü
forwhy
çünkü
in that
çünkü
as
çünkü
inasmuch as
Çünkü
'cause
çünkü
(İnşaat) on the grounds that
çünkü
'cos
çünkü
inasmuchas
çünkü
because, for, inasmuch as
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki
çünkü
Şundan dolayı, şu sebeple
çünkü
Şundan dolayı, şu sebeple: "Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim, çünkü faydasızdır."- Ö. Seyfettin
çünkü
çün
çünki̇