(woodworking) to cut wood along (parallel to) the grain. contrast crosscut

listen to the pronunciation of (woodworking) to cut wood along (parallel to) the grain. contrast crosscut
İngilizce - Türkçe

(woodworking) to cut wood along (parallel to) the grain. contrast crosscut teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rip
{i} sökük
rip
dikiş

Kot pantolonumun dikişleri yırtıldı. - My jeans ripped at the seams.

rip
yırtmak
rip
yırtılmak
rip
sökülmek
rip
parçalamak
rip
yarık
rip
{i} uçarı
rip
{f} dikişleri açılmak
rip
anafor
rip
{f} olanca gücüyle koşmak
rip
değersiz şey
rip
{f} yarılmak
rip
çekip dikişlerini sökmek
rip
dikiş söküğü
rip

Tom mektubu yırtarak açtı. - Tom ripped up the letter.

Karton kutular kolayca yırtılırlar. - Cardboard boxes rip easily.

rip
hızla ilerlemek veya koşmak
rip
{f} hızla geçip gitmek
rip
balon
İngilizce - İngilizce
rip
(woodworking) to cut wood along (parallel to) the grain. contrast crosscut