(n ) complexity of an algorithm multiplied by the number of processors used

listen to the pronunciation of (n ) complexity of an algorithm multiplied by the number of processors used
İngilizce - Türkçe

(n ) complexity of an algorithm multiplied by the number of processors used teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cost
{i} paha

Sağlıklı yemek daha pahalı mıdır? - Is eating healthy more costly?

O, ne pahasına olursa olsun işi bitirmeye kararlıydı. - He was determined to finish the work at any cost.

cost
{f} tutmak
cost
{f} -e mal olmak; (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyatı ne? It costs ten million
cost
{i} masraf

O masraflı bir hataydı. - That was a costly mistake.

Toptan satış tabakaları ile karakterize edilen Japon dağıtım sistemi karmaşık ve masraflıdır. - The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

cost
{f} (cost)
cost
{f} neden olmak
cost
(Ticaret) mal bedeli
cost
maliyet oluşturmak
cost
(Bilgisayar) mlyt
cost
maliyet hesaplamak
cost
mal olmak

Ders kitaplarım çok paraya mal olmaktadır. - My textbooks cost a lot.

O, üç dolara mal olmaktadır. - It costs three dollars.

cost
yapmak

Köprü yapmak, maliyetin dışında, uzun sürecektir. - Apart from the cost, it will take long to build the bridge.

Bir gömlek yapmak kaça mal olur? - How much does it cost to make a T-shirt?

cost
maliyet

Maliyeti ne kadar olursa olsun, milyoner sanat eserini alma konusunda ısrar etti. - The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.

Ben müteahhitlerle konuşuncaya kadar nihai maliyeti hesaplayamam. - I cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.

cost
(fiil) tutmak; neden olmak, mal olmak, etmek
cost
(isim) masraf, paha, maliyet, fiyat; zarar
cost
fiyat sigorta ve navlun
cost
mahkeme harcı
İngilizce - İngilizce
cost
(n ) complexity of an algorithm multiplied by the number of processors used