zaman öldürme

listen to the pronunciation of zaman öldürme
Türkçe - İngilizce
(Askeri) idle time
zaman öldürmek
idle away time
zaman öldürmek
twiddle one's thumbs
zaman öldürmek
idle
zaman öldürmek
fiddle
zaman öldürmek
kill time

I read a magazine to kill time. - Ben zaman öldürmek için bir dergi okudum.

Let's play some video games to kill time. - Zaman öldürmek için bazı video oyunları oynayalım.

zaman öldürmek
killing time
zaman öldürmek
time killing
zaman öldürmek
dally
zaman öldürmek
idle about
zaman öldürmek
dally away
zaman öldürmek
to kill time
zaman öldürme