yozlaşmak

listen to the pronunciation of yozlaşmak
Türkçe - İngilizce
degenerate
to degenerate
retrogress
to degenerate; to become decadent; to become debased
bastardize
retrograde
yozlaşma
corruption

What is most troublesome is the corruption of the best. - En sıkıntılı olan en iyinin yozlaşmasıdır.

He exposed corruption in the city government. - Şehir yönetimindeki yozlaşmayı ortaya çıkardı.

yoz
degenerate
yoz
fallow
yoz
virgin
yoz
woolly
yoz
wooly
yozlaşma
(Dilbilim) deterioration
yozlaşma
degradation
yozlaşma
degeneration
yoz
simple, single (flower)
yoz
uncouth, boorish (person)
yoz
(plant) that has gone wild
yoz
degenerate; fallow, unworked, virgin
yoz
(land) that has never been cultivated; virgin (forest, land)
yoz
degenerate; decadent
yoz
(animal) that has become wild and untractable (because it's been allowed to run free)
yozlaşma
gangrene
yozlaşma
degeneracy, degeneration
yozlaşma
devolution
yozlaşma
taint
yozlaşma
dry rot
yozlaşma
retrogression
yozlaşma
degeneracy
yozlaşma
graft
Türkçe - Türkçe
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
Bir şey, manevi anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak: "Toplumun yozlaştığı anlarda bazı kesimler bu yozlaşmanın da tadını çıkarırlar."- H. Taner
Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak, tereddi etmek
Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak, tereddi etmek: "Giderek soğuk bir su serpintisine yozlaşan yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan
yavanlaşmak
dejenereleşmek
YOZ
Kısır
YOZ
Soysuz, yozlaşmış, dejenere
YOZ
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
YOZ
Kaba, adi, bayağı
YOZLAŞMA
(Hukuk) Sahip bulunduğu iyi nitelikleri sonradan yitirme
Yoz
yavan
Yoz
dejenere
yoz
Gebe kalmamış hayvan
yoz
Soysuz, yoz
yoz
Serbest olarak araziye bırakılmış kısır hayvan sürüsü
yozlaşma
Yozlaşmak işi, tereddi
yozlaşmak