yozlaşmak

listen to the pronunciation of yozlaşmak
Türkçe - İngilizce
degenerate
bastardize
to degenerate
to degenerate; to become decadent; to become debased
retrogress
retrograde
yozlaşma
corruption

He exposed corruption in the city government. - Şehir yönetimindeki yozlaşmayı ortaya çıkardı.

The speaker hinted at corruption in the political world. - Konuşmacı siyasi dünyadaki yozlaşmayı ima etti.

yoz
degenerate
yoz
woolly
yoz
virgin
yoz
fallow
yoz
wooly
yozlaşma
(Dilbilim) deterioration
yozlaşma
degradation
yozlaşma
degeneration
yoz
uncouth, boorish (person)
yoz
simple, single (flower)
yoz
(plant) that has gone wild
yoz
degenerate; fallow, unworked, virgin
yoz
(land) that has never been cultivated; virgin (forest, land)
yoz
degenerate; decadent
yoz
(animal) that has become wild and untractable (because it's been allowed to run free)
yozlaşma
graft
yozlaşma
degeneracy
yozlaşma
{i} devolution
yozlaşma
{i} gangrene
yozlaşma
{i} taint
yozlaşma
dry rot
yozlaşma
{i} retrogression
yozlaşma
degeneracy, degeneration
Türkçe - Türkçe
Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak, tereddi etmek: "Giderek soğuk bir su serpintisine yozlaşan yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan
Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak, tereddi etmek
Bir şey, manevi anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak: "Toplumun yozlaştığı anlarda bazı kesimler bu yozlaşmanın da tadını çıkarırlar."- H. Taner
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
yavanlaşmak
dejenereleşmek
YOZ
Kısır
YOZ
Soysuz, yozlaşmış, dejenere
YOZ
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
YOZ
Kaba, adi, bayağı
YOZLAŞMA
(Hukuk) Sahip bulunduğu iyi nitelikleri sonradan yitirme
Yoz
yavan
Yoz
dejenere
yoz
Serbest olarak araziye bırakılmış kısır hayvan sürüsü
yoz
Soysuz, yoz
yoz
Gebe kalmamış hayvan
yozlaşma
Yozlaşmak işi, tereddi
yozlaşmak