your usual, normal, or true self

listen to the pronunciation of your usual, normal, or true self
İngilizce - Türkçe

your usual, normal, or true self teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Kendine iyi bir adam buldun. - You got yourself a nice guy.

Lütfen kendine iyi bak. - Please take good care of yourself.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my place.

Eğer dikkatli olmazsan, kendini inciteceksin. - You will hurt yourself if you're not careful.

yourself
kendin

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my place.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

O ağır bavulu kendiniz taşıyabilir misiniz? - Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
İngilizce - İngilizce
yourself

After a good night's sleep you'll feel like yourself again.

your usual, normal, or true self