your usual, normal, or true self

listen to the pronunciation of your usual, normal, or true self
Englisch - Türkisch

Definition von your usual, normal, or true self im Englisch Türkisch wörterbuch

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

Lütfen kendine iyi bak. - Please take good care of yourself.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my place.

yourself
kendin

Onu kendin mi yaptın? - Did you do it by yourself?

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
Englisch - Englisch
yourself

After a good night's sleep you'll feel like yourself again.

your usual, normal, or true self
Favoriten