yinelemek

listen to the pronunciation of yinelemek
Türkçe - İngilizce
repeat
rehearse
(Hukuk) re-iterate
recapitulate
iterate , reiterate , repeat
to repeat, to reiterate
renew
iterate
to repeat
recur
quote
reiteration
yineleme
iteration
yinele
reiterate
yinele
(Bilgisayar) recurrence
yinele
(Bilgisayar) refresh
yinele
(Bilgisayar) rept
yinele
(Bilgisayar) duplicate

In science, results of experiments must be duplicated by other researches before they begin to be accepted by the scientific community. - Bilimde, deney sonuçları bilimsel topluluk tarafından kabul edilmeye başlanmadan önce başka araştırmalar tarafından yinelenmelidir.

I haven't yet deleted all the duplicate photos. - Yinelenen fotoğrafların tümünü henüz silmedim.

yinele
(Bilgisayar) redo
yineleme
(Gıda,Ticaret) replication
yineleme
(Bilgisayar) iter
yineleme
(Dilbilim) repetitive
yineleme
(Bilgisayar) replica
yineleme
recapitulation
yineleme
(Bilgisayar,Teknik) recursion
yineleme
(Bilgisayar) recurs
yineleme
(Bilgisayar) recurring
yineleme
(Bilgisayar) iterations
yineleme
(Tıp) relapse
yineleme
(Dilbilim,Tıp) recurrence
yinele
{f} recurring
yinele
repeat

Excuse me, would you mind repeating that? - Affedersiniz, sakıncası yoksa bunu yineleyebilir misiniz?

I can repeat it again and again. - Tekrar tekrar yineleyebilirim.

yinele
iterate
yineleme
repetition

Repetition is the mother of learning. - Yinelemek öğrenmenin anasıdır.

yineleme
{i} repeat

Do you want me to repeat the question? - Soruyu yinelememi ister misin?

Would you like me to repeat the question? - Soruyu yinelememi ister misiniz?

bilinen şeyleri yinelemek
(Konuşma Dili) go into one's routine
sigortasını yinelemek
reinsure
yineleme
quote
yineleme
instauration
yineleme
reiteration
Türkçe - Türkçe
Yeniden yapmak, tekrar etmek
Tekrar etmek, tekrarlamak: "Loş alanda gidiyor, geliyor, yineliyordu rolünün bütün sözlerini."- N. Cumalı
Tekrar etmek, tekrarlamak
Yineleme
kirar
yineleme
Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın şu dizede görüldüğü gibi tekrarlanması
yineleme
Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın şu dizede görüldüğü gibi tekrarlanması: "Ağla çoban ağla, ovan kalmadı / Göz yaşı dök bülbül yuvan kalmadı."- M. E. Yurdakul
yineleme
Tekrarlama
yineleme
Yinelemek işi, tekrarlama
yinelemek