yıkılış

listen to the pronunciation of yıkılış
Türkçe - İngilizce
ruin
collapse, decay, decadence
decay
collapse
decadence
downfall
yıkılış nedeni
ruination
yık
{f} ruin

Those people ruin their government, but they don't know how to build it again. - O insanlar hükümetlerini yıktılar ama onu tekrar nasıl inşa edeceklerini bilmiyorlar.

He led me to financial ruin. - O beni mali yıkıma götürdü.

yık
subvert
yık
knock down

They're going to knock down that monument. - Onlar o anıtı yıkacaklar.

yık
{f} overthrown
yık
demolish

This building will be demolished next month. - Bu bina önümüzdeki ay yıkılacak.

A few old buildings need to be demolished. - Birkaç eski binanın yıkılması gerekiyor.

yık
{f} ruining
yık
{f} ruined

Tom ruined his favorite shirt by washing it in water that was too hot. - Tom onu çok sıcak olan suda yıkayarak en sevdiği gömleğini mahvetti.

yık
overthrew
yık
{f} overthrow
yık
vandalize

Tom found his house vandalized. - Tom evini yakılmış yıkılmış buldu.

yık
{f} ruins
yık
unbuilt
yık
unbuild
yık
demolished

The shopping center will be demolished. - Alıveriş merkezi yıkılacak.

All the buildings on this block will be demolished. - Bu bloktaki tüm binalar yıkılacak.

Türkçe - Türkçe
Yıkılmak işi veya biçimi
çözülüş
yıkılış