yıkılış

listen to the pronunciation of yıkılış
Türkçe - İngilizce
ruin
collapse, decay, decadence
decay
collapse
decadence
downfall
yıkılış nedeni
ruination
yık
{f} ruin

Idleness leads to ruin. - Tembellik yıkıma yol açar.

Tom ruined his favorite shirt by washing it in water that was too hot. - Tom onu çok sıcak olan suda yıkayarak en sevdiği gömleğini mahvetti.

yık
knock down

They're going to knock down that monument. - Onlar o anıtı yıkacaklar.

yık
{f} overthrown
yık
{f} ruins
yık
vandalize

Tom found his house vandalized. - Tom evini yakılmış yıkılmış buldu.

yık
{f} overthrow
yık
overthrew
yık
subvert
yık
{f} ruining
yık
demolish

The shopping center will be demolished. - Alıveriş merkezi yıkılacak.

This building will be demolished next month. - Bu bina önümüzdeki ay yıkılacak.

yık
{f} ruined

Tom ruined his favorite shirt by washing it in water that was too hot. - Tom onu çok sıcak olan suda yıkayarak en sevdiği gömleğini mahvetti.

yık
unbuild
yık
demolished

This building will be demolished next month. - Bu bina önümüzdeki ay yıkılacak.

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

yık
unbuilt
Türkçe - Türkçe
Yıkılmak işi veya biçimi
çözülüş
yıkılış