without importance, force, or influence

listen to the pronunciation of without importance, force, or influence
İngilizce - Türkçe

without importance, force, or influence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insignificant
önemsiz

Bazen kötüleyici olarak gürültü, önemsiz ve cazibeden yoksun müzik diyoruz. - We sometimes disparagingly call noise, music that's insignificant and devoid of any charm.

Topladığımız paranın miktarı önemsizdi. - The amount of money we collected was insignificant.

insignificant
{s} anlamsız

Ben çok önemsiz ve anlamsızım. - I'm so unimportant and insignificant.

insignificant
küçük
insignificant
cavalacoz
insignificant
naçiz
insignificant
değersiz
insignificant
{s} silik
insignificant
{s} ufak
insignificant
{s} pek az
insignificant
{s} cüzi
insignificant
{s} değersiz, değmez
İngilizce - İngilizce
insignificant
without importance, force, or influence