without doubt, certainly

listen to the pronunciation of without doubt, certainly
İngilizce - Türkçe

without doubt, certainly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

undoubtedly
bugüne bugün
unquestionably
şüphesiz

O şüphesiz köydeki en yaşlı adamdır. - He is unquestionably the oldest man in the village.

undoubtedly
kesin olarak
undoubtedly
şüphesiz olarak
undoubtedly
kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

unquestionably
şüphesiz olarak
undoubtedly
z. hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz, kesinlikle; hiç kuşku yok
unquestionably
z. şüphesiz olarak
İngilizce - İngilizce
{a} undoubtedly
{a} unquestionably
without a doubt, certainly
out and away
without doubt, certainly