act of seeing behind the surface of things; quality associated with soul

listen to the pronunciation of act of seeing behind the surface of things; quality associated with soul
İngilizce - Türkçe

act of seeing behind the surface of things; quality associated with soul teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insight
{i} içyüzünü anlama
insight
{i} kavrama
insight
{i} sezme
insight
(Pisikoloji, Ruhbilim) içgörü
insight
iç görü

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

insight
{i} anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
anlaşıyış
insight
kavrayış
insight
feraset
insight
nüfuzu nazar
insight
anlayış

Ben anlayışlarını takdir ediyorum. - I appreciate your insights.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

insight
(Tıp) Nüfuzunazar, sezgi
insight
derinlemesine bakış
insight
{i} anlama

Anlama için teşekkürler. - Thanks for the insight.

İngilizce - İngilizce
insight
act of seeing behind the surface of things; quality associated with soul

    Heceleme

    act of see·ing be·hind the sur·face of things; qua·li·ty as·so·ci·a·ted with soul

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    recto