with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin

listen to the pronunciation of with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin
İngilizce - Türkçe

with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

outbreak
{i} salgın

Salgından gereksiz yere endişelenmeye gerek yok. - There is no need to be unnecessarily anxious about the outbreak.

Salgın konusunda gereksiz yere endişeli olmak için hiçbir sebep yoktur. - There is no reason to be unnecessarily worried about the outbreak.

outbreak
{i} (istenmeyen bir olay) (birdenbire) ortaya çıkma, patlak verme
outbreak
{i} başlama

Bir dizi olay savaşın başlamasına yol açtı. - A chain of events led to the outbreak of the war.

outbreak
patlak verme
outbreak
çıkma
outbreak
patlama
outbreak
{i} isyan
outbreak
isyan/salgın
outbreak
{i} yeryüzüne çıkmış kaya katmanı
İngilizce - İngilizce
outbreak
with shingles, an outbreak occurs when a rash and blisters appear on the skin