ward off

listen to the pronunciation of ward off
İngilizce - Türkçe
önlemek

Kötü şansları önlemek için tuz serpiyoruz. - We sprinkle salt to ward off bad luck.

savmak
(kötü bir şeyi) defetmek
(darbeyi) engellemek, savuşturmak, etkisiz hale getirmek, (darbenin) etkisini azaltmak; (darbeden) korunmak
önlemek (tehlike)
savuşturmak
uzaklaştırmak
atlatmak
etkisiz hale getirmek
warn
{f} tembih etmek
warn
uyarıda bulunmak

Sana bir uyarıda bulunmak için seninle görüşmek zorunda kaldım. - I had to see you to give you a warning.

warn
ihtar vermek
forfend
muhafaza etmek
forfend
esirgemek
warn
uyar

Çok kısa bir uyarı veya açıklama akıllı bir kişi için yeterlidir. - A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person.

Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakterini kullanarak gösterilir. - Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.

warn
ikaz etmek
warn
uyarmak

Seni uyarmak istedim. - I wanted to warn you.

Tom'u uyarmak zorundasın. - You've got to warn Tom.

warn
{f} ihtar etmek
warn
{f} 1. uyarmak, ikaz etmek; tembih etmek: He warned us not to touch the wet paint. Islak boyaya elimizi sürmememiz için bizi uyardı. The doctor
warn
{f} haber vermek
warn
uyarmak, ikaz etmek; tembih etmek: He warned us not to touch the wet paint. Islak boyaya elimizi sürmememiz için bizi uyardı. The doctor
warn
tavsiye etmek
warn
tehlikeyi haber vermek
warn
warn uyar
warn
{f} ihbar etmek
warn
(fiil) uyarmak, ihtar etmek, ikaz etmek, öğütlemek, tembih etmek, haber vermek, ihbar etmek
İngilizce - İngilizce
to parry, or turn aside

He raised his arms to ward off the attack.

to avert or prevent

He wore garlic to ward off vampires.

prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert a strike"
To ward off a danger or illness means to prevent it from affecting you or harming you. She may have put up a fight to try to ward off her assailant Mass burials are now under way in an effort to ward off an outbreak of cholera
avert, turn away, or repel; "Ward off danger
avert, turn away, or repel; "Ward off danger"
prevent, drive away
ward off an attack
drive away an assault
to ward off
forfend
To ward off
warn
ward off

  Türkçe nasıl söylenir

  wôrd ôf

  Telaffuz

  /ˈwôrd ˈôf/ /ˈwɔːrd ˈɔːf/

  Etimoloji

  [ 'word ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English weard; akin to Old High German warta act of watching, Old English warian to beware of, guard, wær careful; more at WARY.

  Günün kelimesi

  dystopia