to parry, or turn aside

listen to the pronunciation of to parry, or turn aside
İngilizce - Türkçe

to parry, or turn aside teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ward off
önlemek

Kötü şansları önlemek için tuz serpiyoruz. - We sprinkle salt to ward off bad luck.

ward off
savmak
ward off
(kötü bir şeyi) defetmek
ward off
(darbeyi) engellemek, savuşturmak, etkisiz hale getirmek, (darbenin) etkisini azaltmak; (darbeden) korunmak
ward off
önlemek (tehlike)
ward off
savuşturmak
ward off
uzaklaştırmak
ward off
atlatmak
İngilizce - İngilizce
ward off

He raised his arms to ward off the attack.

to parry, or turn aside