up to the present; thus far

listen to the pronunciation of up to the present; thus far
İngilizce - Türkçe

up to the present; thus far teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as yet
(Konuşma Dili) şimdilik

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

as yet
(Konuşma Dili) şimdiye değin
as yet
şu ana kadar
as yet
şimdiye kadar, henüz
up to the
kadar
as yet
daha, henüz
as yet
şimdiye kadar

Japon edebiyatı güzelliği ve zenginliklerine rağmen, şimdiye kadar batıda yetersiz olarak bilinmektedir. - Japanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.

Şimdiye kadar hiçbir kazağı bitirmedim. - As yet, I have not completed the sweater.

İngilizce - İngilizce
as yet

As yet, we have not received the letter you sent us.

up to the present; thus far