undisputed, unquestioned

listen to the pronunciation of undisputed, unquestioned
İngilizce - Türkçe

undisputed, unquestioned teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

undoubted
şüphesiz

Milli Kütüphane şüphesiz ilgi noktalarından biridir. - The National Library is undoubtedly one of the points of interest.

İngiliz dili şüphesiz en kolay ve aynı zamanda uluslararası iletişimin en etkili aracıdır. - The English language is undoubtedly the easiest and at the same time the most efficient means of international communication.

undoubted
kuşku götürmez
undoubted
su götürmez
undoubted
{s} kesin

On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss. - The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss.

undoubted
{s} kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

undoubted
undoubtedlyşüphesiz olarak
İngilizce - İngilizce
{s} undoubted
undisputed, unquestioned