took off for

listen to the pronunciation of took off for
İngilizce - Türkçe
çık
cık
took off
çıkartılmış
take off for
çık
took for
için aldı
took off
kalkmış uçak
took off
çıkardım

Ceketimi çıkardım ve onu bir sandalyenin üstüne bıraktım. - I took off my coat and put it on the chair.

Hava ısındığı için, kazağımı çıkardım. - Since it got warmer, I took off my sweater.

took off for