took off for

listen to the pronunciation of took off for
Englisch - Türkisch
çık
cık
took off
çıkartılmış
take off for
çık
took for
için aldı
took off
kalkmış uçak
took off
çıkardım

Hava ısındığı için, kazağımı çıkardım. - Since it got warmer, I took off my sweater.

Hava ısındığından dolayı kazağımı çıkardım. - I took off my sweater because it got warmer.

took off for
Favoriten