scream out

listen to the pronunciation of scream out
İngilizce - Türkçe
bağırmak
(Fiili Deyim ) avaz avaz bağırmak , küfretmek
feryat figan etmek
bağırarak söylemek
scream out