tolerans

listen to the pronunciation of tolerans
Türkçe - İngilizce
tolerance

Peace cannot exist without tolerance. - Barış, tolerans olmadan var olamaz.

The football club has a zero tolerance policy on referee abuse. - Futbol kulübünün hakem hatası konusunda sıfır tolerans politikası vardır.

free play
allowance
latitude
forbearance
tech. tolerance, allowable deviation from a standard
toleration
tolerance, open-mindedness
margin

I allowed a margin of ten minutes. - On dakikalık bir toleransa izin verdim.

complaisance
(Tıp) tolerence
oksijen tolerans birimi
(Askeri) oxygen tolerance unit
tabii tolerans
(Ticaret) natural tolerance
Türkçe - Türkçe
Hoşgörü
Bir ilacın ilk alındığı zamanki etkilerini gösterebilmesi için gittikçe artan dozlarının gerektiği durum
İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı
tolerans