tolerans

listen to the pronunciation of tolerans
Türkisch - Englisch
tolerance

Tolerance becomes a crime when applied to evil. - Tolerans kötülüğe uygulandığında bir suç olur.

Tom has a low tolerance for pain. - Tom'un ağrı için düşük toleransı var.

free play
complaisance
allowance
latitude
forbearance
tech. tolerance, allowable deviation from a standard
toleration
tolerance, open-mindedness
margin

I allowed a margin of ten minutes. - On dakikalık bir toleransa izin verdim.

(Tıp) tolerence
oksijen tolerans birimi
(Askeri) oxygen tolerance unit
tabii tolerans
(Ticaret) natural tolerance
Türkisch - Türkisch
Hoşgörü
Bir ilacın ilk alındığı zamanki etkilerini gösterebilmesi için gittikçe artan dozlarının gerektiği durum
İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı
tolerans
Favoriten