to wander or travel freely and with no specific destination

listen to the pronunciation of to wander or travel freely and with no specific destination
İngilizce - Türkçe

to wander or travel freely and with no specific destination teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

roam
aylak aylak dolaşmak
roam
gezinti
roam
{f} amaçsız gezinmek
roam
sürtmek
roam
aylak aylak dolaş
roam
gezinme

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

roam
gezme
roam
gezinmek
roam
dolanmak
roam
serseri mayın gibi dolaşmak
roam
dolaşma

Bu haydut isyancılar dünyada dolaşmayı hak etmiyorlar. - Those rogue rebels do not deserve to roam the Earth.

Kedim geceleri dolaşmaktan hoşlanır. - My cat likes to roam at night.

roam
{f} dolaşmak, gezinmek
roam
(fiil) gezinmek, dolaşmak, amaçsız gezinmek
roam
avare dolaşmak
İngilizce - İngilizce
roam
to wander or travel freely and with no specific destination

  Heceleme

  to wan·der or trav·el free·ly and with no spe·cif·ic des·ti·na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı wändır ır trävıl frili ınd wîdh nō spısîfîk destıneyşın

  Telaffuz

  /tə ˈwändər ər ˈtravəl ˈfrēlē ənd wəᴛʜ ˈnō spəˈsəfək ˌdestəˈnāsʜən/ /tə ˈwɑːndɜr ɜr ˈtrævəl ˈfriːliː ənd wɪð ˈnoʊ spəˈsɪfɪk ˌdɛstəˈneɪʃən/

  Günün kelimesi

  warlock