to wander; to roam; to stray

listen to the pronunciation of to wander; to roam; to stray
İngilizce - Türkçe

to wander; to roam; to stray teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

err
{f} hata yapmak

Hata yapmak insan olmaktır. - To err is to be human.

Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir. - To err is human, but to persist in error is diabolical.

vague
{s} hayal meyal

Onunla karşılaştığımı hayal meyal hatırlıyorum. - I vaguely remember meeting him.

Tom Mary ile tanıştığını hayal meyal hatırlıyor. - Tom vaguely remembers meeting Mary.

vague
{s} müphem
vague
üstü kapalı
vague
bellisiz
err
yanıl

Az düşünen çok yanılır. - He that thinks little, errs much.

Deneme yanılma, ilerleme adına çok ehemmiyetlidir. - Trial and error is essential to progress.

err
hata etmek
err
yanlış yapmak
vague
anlaşılmaz

Biraz anlaşılmaz olmaktan kendimi alamadım. - She couldn't help but be a little vague.

Tom anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being vague, isn't he?

err
hata etme eğilimi
err
{f} günah işlemek
err
hata yap

Az düşünen çok hata yapar. - He that thinks little, errs much.

Tom ciddi bir hata yaptı. - Tom made a serious error.

err
{f} yanılmak
err
errancy hataya düşme
err
{f} yanlış olmak
vague
(sıfat) belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz, kararsız, müphem, dalgın
vague
{s} dalgın
İngilizce - İngilizce
vague
err
to wander; to roam; to stray