to use a network or service from different locations or devices

listen to the pronunciation of to use a network or service from different locations or devices
İngilizce - Türkçe

to use a network or service from different locations or devices teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

roam
aylak aylak dolaşmak
roam
gezinti
roam
{f} amaçsız gezinmek
roam
sürtmek
roam
aylak aylak dolaş
roam
gezinme

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

roam
gezme
roam
gezinmek
roam
dolanmak
roam
serseri mayın gibi dolaşmak
roam
dolaşma

Bu haydut isyancılar dünyada dolaşmayı hak etmiyorlar. - Those rogue rebels do not deserve to roam the Earth.

Meralarda dolaşmayı severim. - I like to roam about the fields.

roam
{f} dolaşmak, gezinmek
roam
(fiil) gezinmek, dolaşmak, amaçsız gezinmek
roam
avare dolaşmak
İngilizce - İngilizce
roam
to use a network or service from different locations or devices

  Heceleme

  to use a net·work or ser·vice from dif·fer·ent locations or devices

  Türkçe nasıl söylenir

  tı yus ı netwırk ır sırvıs fırm dîfrınt lōkeyşınz ır dîvaysız

  Telaffuz

  /tə ˈyo͞os ə ˈnetˌwərk ər ˈsərvəs fərm ˈdəfrənt lōˈkāsʜənz ər dəˈvīsəz/ /tə ˈjuːs ə ˈnɛtˌwɜrk ɜr ˈsɜrvəs fɜrm ˈdɪfrənt loʊˈkeɪʃənz ɜr dɪˈvaɪsəz/

  Günün kelimesi

  warlock