to unfold, disentangle, open, disclose

listen to the pronunciation of to unfold, disentangle, open, disclose
İngilizce - Türkçe

to unfold, disentangle, open, disclose teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

evolve
evrim geçirmek
evolve
{f} gelişmek
evolve
{f} geliştirmek
evolve
değişmek
evolve
geliş/geliştir
evolve
değişiklik geçirmek
evolve
yavaş yavaş gelişmek
evolve
yavaş yavaş geliştirmek
evolve
evrimleşmek
evolve
geliştir

Bu türler, doğal seleksiyonun bir sonucu olarak hastalığa karşı direnç geliştirmiştir. - This species has evolved resistance to the disease as a result of natural selection.

İnsan, zekasını geliştirdi. - Human beings evolved their intelligence.

evolve
{f} yaymak
evolve
{f} çıkarmak
evolve
{f} açmak
İngilizce - İngilizce
{v} evolve
to unfold, disentangle, open, disclose