to the right of; under

listen to the pronunciation of to the right of; under
İngilizce - Türkçe

to the right of; under teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in front of
karşısında

Televizyonun karşısında daldı. - She spaced out in front of the TV.

Tom genelde tüm gün bilgisayarının karşısında oturur. - Tom often sits in front of his computer all day.

in front of
in önünde
in front of
önü

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

to the right
sağa

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

Sürücü direksiyonu sağa kırdı. - The driver turned the wheel to the right.

in front of
önüne

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

Tom insanların onun evinin önüne park etmelerini sevmiyor. - Tom doesn't like it when people park in front of his house.

in front of
karşılaştırmak
in front of
-in önünde
in front of
önünde: in front of the building binanın önünde
İngilizce - İngilizce
in front of
to the right
toward the right, in the direction of the right, to the right side
to the right of; under