to talk in an excited or nervous manner

listen to the pronunciation of to talk in an excited or nervous manner
İngilizce - Türkçe

to talk in an excited or nervous manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

twitter
{f} cıvıldamak
twitter
{i} cıvıltı

Kuşların cıvıltısını işitiyorum. - I hear the twittering of birds.

twitter
şakımak
twitter
hızlı/heyecanlı bir şekilde konuşmak
twitter
heyecanlan
twitter
heyecan/cıvıltı
twitter
{i} heyecan
twitter
{f} kıs kıs gülmek
twitter
{f} sesi titremek
twitter
{i} kıkırdama
twitter
{f} kıkırdamak
twitter
cıvıldar gibi söylemek
twitter
{f} heyecandan titremek
twitter
cıvılda

Kuşlar neşeyle cıvıldarlar. - The birds twitter cheerfully.

İngilizce - İngilizce
twitter
to talk in an excited or nervous manner

  Heceleme

  to talk in an ex·ci·ted or nerv·ous man·ner

  Türkçe nasıl söylenir

  tı tôk în ın îksaytıd ır nırvıs mänır

  Telaffuz

  /tə ˈtôk ən ən əkˈsītəd ər ˈnərvəs ˈmanər/ /tə ˈtɔːk ɪn ən ɪkˈsaɪtəd ɜr ˈnɜrvəs ˈmænɜr/

  Günün kelimesi

  sutler