scrub round

listen to the pronunciation of scrub round
İngilizce - Türkçe
(deyim) boyun eğmemek
(deyim) itaatsizlik yapmak
(deyim) kurallara vb uymamak
İngilizce - İngilizce
Waive; avoid, ignore
scrub round