to surround, accompany, or attend

listen to the pronunciation of to surround, accompany, or attend
İngilizce - Türkçe

to surround, accompany, or attend teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

Hiç kimse ülkemde yatırım yapmak istemedi. - Nobody wanted to invest in my country.

Kimse benim ülkemde yatırım yapmak istemez. - Nobody wants to invest in my country.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
yatırım yap

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir. - He can invest a million yen in stocks.

invest
para yatırmak
invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
yatırım

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

invest
(in ile) para yatırmak
invest
{f} donatmak
invest
{f} sarmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
İngilizce - İngilizce
invest
to surround, accompany, or attend