to surmise or reason from circumstance

listen to the pronunciation of to surmise or reason from circumstance
İngilizce - Türkçe

to surmise or reason from circumstance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

infer
{f} sonuç çıkarmak
infer
Çıkarım yapmak
infer
sonucunu çıkarmak
infer
sonucuna varmak
infer
{f} (from) (-den)
infer
(from ile) sonucunu çıkarmak
infer
anlamak
infer
çıkarsa
infer
{f} çıkarmak, anlamak
infer
çıkar

Onun garip davranışlarından ne çıkarıyorsun? - What do you infer from her strange behavior?

Sen ne sonuç çıkarıyordun? - What are you inferring?

infer
{f} anlamına gelmek
infer
netice çıkarmak
infer
{f} anlam çıkarmak
infer
anla,çıkarsa
İngilizce - İngilizce
infer
to surmise or reason from circumstance

  Heceleme

  to sur·mise or rea·son from cir·cum·stance

  Türkçe nasıl söylenir

  tı sırmayz ır rizın fırm sırkımstäns

  Telaffuz

  /tə sərˈmīz ər ˈrēzən fərm ˈsərkəmˌstans/ /tə sɜrˈmaɪz ɜr ˈriːzən fɜrm ˈsɜrkəmˌstæns/

  Günün kelimesi

  oligopsony