to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance

listen to the pronunciation of to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance
İngilizce - Türkçe

to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

assist
{f} yardım etmek

Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek. - Tom will be assigned to assist you.

Sana yardım etmek için buradayız. - We're here to assist you.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

Mali olarak ressama yardım ettiler. - They assisted the painter financially.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Mali olarak ressama yardım ettiler. - They assisted the painter financially.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
İngilizce - İngilizce
assist

A great part of the nobility assisted to his opinion.

to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance