to spend money in order to produce income or profits

listen to the pronunciation of to spend money in order to produce income or profits
İngilizce - Türkçe

to spend money in order to produce income or profits teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

Ben her ay biraz para yatırım yapmak istiyorum. - I want to invest a little money every month.

İndeksli yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorum - I want to invest in index funds.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
yatırım yap

Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız. - We need to invest in clean, renewable energy.

Yatırım yaptığımda riski göze aldım. - I took a risk when I made the investment.

invest
para yatırmak
invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
yatırım

Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir. - He can invest a million yen in stocks.

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

invest
(in ile) para yatırmak
invest
{f} donatmak
invest
{f} sarmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
İngilizce - İngilizce
invest
to spend money in order to produce income or profits

  Heceleme

  to spend mon·ey in or·der to pro·duce in·come or profits

  Türkçe nasıl söylenir

  tı spend mʌni în ôrdır tı prıdus înkʌm ır präfîts

  Telaffuz

  /tə ˈspend ˈmənē ən ˈôrdər tə prəˈdo͞os ˈənˌkəm ər ˈpräfəts/ /tə ˈspɛnd ˈmʌniː ɪn ˈɔːrdɜr tə prəˈduːs ˈɪnˌkʌm ɜr ˈprɑːfɪts/

  Günün kelimesi

  patois